วิธีการสั่งซื้อ

สั่งซื้อสินค้าอย่างไรให้ถูกวิธี

  1. โทรสอบถามราคาสินค้าที่ต้องการ
  2. ทางบริษัทออกใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อให้เพื่อประกอบการพิจารณาและยืนยันรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
  3. เซ็นต์อนุมัติสั่งซื้อ พร้อมประทับตราโรงเรียน แฟกซ์กลับมาที่ 02-329-1419

วิธีการจัดส่งสินค้า

  • การจัดส่งสินค้าพัสดุไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ให้บริการเฉพาะประเทศไทย
  • ขนส่งเอกชน ลูกค้าต่างจังหวัด พื้นที่อำเภอเมือง สามารถจัดส่งโดยขนส่งเอกชน ระยะเวลาแตกต่างกันไปตามรอบการส่งสินค้าของแต่ละบริษัท
  • ส่งสินค้าทางรถไฟ พร้อมระบุสถานีปลายทาง 

วิธีการจ่ายชำระเงิน
- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
Visitors: 42,081