ฉาบเดินแถว AYERS

1.         เป็นฉาบคู่ใช้สำหรับการเดินบรรเลง เจาะรูตรงกลาง มีตาไก่อัดไว้ สำหรับร้อยด้วยหนังอย่างดี เพื่อสวมใส่มือของผู้บรรเลง

2.         ทำด้วยโลหะผสม กลึงลายเส้นบนตัวฉาบ เมื่อกระทบกันจะต้องได้เสียงดังกังวานใส

3.         ตัวฉาบมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว 16 นิ้ว  18 นิ้ว

4.         โรงงานผลิตสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า ISO9001, 

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 และปลอดภัยต่อผู้ใช้งานตามมาตรฐาน  OHSAS18001 

5.        รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 

Visitors: 71,198